06 - 508 05 876
Privacy Statement

Privacy Statement -

Huidpraktijk BBJ, gevestigd aan Edixhovenstraat 11 6471 KJ Eygelshoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0650805876 

Email: info@beautybyjoyce.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beauty by Joyce verwerkt uw persoonsgegevens in het systeem van Online afspraken.nl doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Beauty by Joyce verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheidsgegevens
 • voeding patroon
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • foto’s

Bij verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vragen wij om uw schriftelijke toestemming.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via beautybyjoyce.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huidpraktijk BBJ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doel: Het documenteren en bijhouden van uw behandelingen- en verslagen
Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst/toestemming
Bewaartermijn: 2 jaar na de laatste behandeling
Doel: Het afhandelen van uw betaling
Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst
Bewaartermijn: zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doel:Verzenden van onze nieuwsbrief 
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn:  2 jaar na de laatste behandeling
Doel: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst
Bewaartermijn:  2 jaar na de laatste behandeling
Doel: U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten via email
Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst
Bewaartermijn:  2 jaar na de laatste behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming:
Huidpraktijk BBJ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huidpraktijk BBJ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Huidpraktijk BBJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

NAW gegegevens:

Bewaartermijn:  2 jaar na de laatste behandeling

Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst/gerechtvaardigd belang

Personalia:

Bewaartermijn:  2 jaar na de laatste behandeling

Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst/gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden:
Huidpraktijk BBJ deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerking overeenkomst  om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Huidpraktijk BBJ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Huidpraktijk BBJ uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

-Accountant

Doel: afhandeling administratie

Gegevens: NAW gegevens, personalia, betaal gegevens 

-Klantenbeheersysteem/online afspraken 

Doel: klantgegevens opslaan en beheren en afspraken beheren.

Gegevens:

-NAW

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– geslacht

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

- bijzondere persoonsgegevens

- Email nieuwsbrieven (online afspraken)

Doel: het verzenden van nieuwsbrieven

Gegevens: emailadres

-Webbouwers- en hosting

Doel: Online interactie

Gegevens: Personalia, emailadres en telefoonnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Huidpraktijk BBJ gebruikt technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidpraktijk BBJ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautybyjoyce.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Huidpraktijk BBJ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Huidpraktijk BBJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Joyce Hulshof email info@beautybyjoyce.nl

website by gosidesign gosidesign